Hungary

Gödri, I- Tóth J (2005) Bevándorlás és beilleszkedés – A szomszédos országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón [Immigration and integration: Immigration from the neighbouring countries at the turn of the millennium]. KSH NKI Kutatási Jelentések 89. Budapest: KSH NKI.

Gyimóthy, É., (2011). A szolgáltató szektor lehet hazánk kitörési pontja.

HR Portál, Retrieved: 25.01.2012 http://www.hrportal.hu/hr/a-szolgaltato-szektor-lehet-hazank-kitoresi-pontja-20111111.html

Hárs, Á (2003) Külföldi munkavállalók statisztikai számbavételének kérdéseiről [About the statistical methods of counting foreign employees]. Demográfia, vol. 46, no. 2-3 (2003): 226-244.

Hárs, Á (2010). A nemzetközi migráció a számok és a statisztika tükrében [International migration in terms of numbers and statistics]. Statisztikai Szemle, vol. 87, no. 7-8 (2009): 682-711.

Hárs, Á- Tóth, J (2010). Változó migráció – változó környezet [Changing migration in a changing environment]. Budapest: MTA ENKI.

Koltay, J. – Neumann, L. (eds.) (2006), In Focus: Industrial Relations in Hungary.

Ladó, M- Vaughma- Whitehead, D. (2003), Social Dialogue in candidate countries: what for? Transfer, No. 1. P. 64- 87.

Melegh, A- Kovács, É- Gödri, I (2009),“Azt hittem, célt tévesztettem” – A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban [“I thought I missed the point”: Narratives of life stories, integration and attitudes of immigrant women in eight European countries]. KSH NKI Kutatási Jelentések 88. Budapest: KSH NKI.

Messing, V- Arendas, Zs (2014), Review of Existing Monitoring Mechanisms for the Integration of Migrants in Hungary, CPS working papers, CEU, Budapest.

Messing, V- Arendas, Zs- Zentai, V (2015) Integration of Vulnerable Migrants: Women, Children and Victims of Trafficking (Hungary), CPS working papers, CEU, Budapest.

Nekvapil, J (2009). Linee- Languages in a network of European Excellence. (Thematic Area D- Language and Economy, area research report).

Neumann (1996). Why does Hungary’s independent union movement fare so badly? A participant observer study of a project to provide union services and representation for unemployed. East Central Europe- L’Europe du Centre-Est, Vol. 20-23, P. 125- 146.

Nyiri, P- Feischmidt, M (2006) Nem kívánt gyermek? Külföldi gyerekek a Magyar iskolákban [Undesired children? Foreign children in the Hungarian education system]. Budapest: MTA ENKI.

Örkény, A- Székely, M (2010) Az idegen Magyarország – Bevándorlók társadalmi integrációja [Alien Hungary: Social integration of immigrants] ELTE Eötvös Kiadó. Budapest: MTA ENKI, 2010.

Ranstad (2011). Régióvezetők lehetnénk a szolgáltató központok tekintetében, Randstad Research Report. 12-01-2012.

Tóth, J (2013), Migrációs jogi környezet Magyarországon. [Legal environment of migration in Hungary] Magyar Tudomány 2013/3. 2013. http://www.matud.iif.hu/2013/03/02.htm

.